Stress

In een temperatuur stresskast worden temperaturen gesimuleerd aan extreme condities. Deze temperatuurkasten zijn zodanig ontwikkeld dat in een zeer korte periode de temperatuur van een hele lage naar een hele hoge waarde gaat en vice versa. Deze cyclus wordt meerdere malen herhaald tot het gewenste vooraf ingestelde aantal. Hierdoor zal het testproduct aan langdurige stress worden blootgesteld.